Časovno omejena ponudba: Pridobite prvi mesec brezplačno.

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE PRORED3 ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE ZA PREHRANSKO URAVNAVANJE TEŽAV S POVEČANO PROSTATO

Ti splošni pogoji prodaje PRORED3 živila za posebne zdravstvene namene za prehransko uravnavanje težav s povečano prostato 'Splošni pogoji poslovanja' so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

1. SPLOŠNO

1.1. Ti Splošni pogoji poslovanja urejajo vsa razmerja med Ponudnikom in Potrošnikom glede nakupa in prodaje živila za posebne zdravstvene namene za prehransko uravnavanje težav s povečano prostato PRORED3, Lojalnostnega programa ter drugih razmerij med Ponudnikom in Potrošnikom, ki so opredeljena v teh Splošnih pogojih poslovanja ali ki se nanje izrecno ali konkludentno sklicujejo.

1.2. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse oblike prodaje Produkta na daljavo, vključno s, vendar ne omejeno na, telefonsko prodajo prek klicnega centra ali z neposrednim telefonskim trženjem, elektronsko prodajo v kakršnikoli obliki, prodajo po pošti ali na kakršenkoli drug način prodaje, pri katerem stranki nista istočasno fizično prisotni na istem mestu.

1.3. Kljub splošnosti prejšnje točke teh Splošnih pogojev poslovanja se slednji uporabljajo izključno za prodajo Produkta Potrošnikom, ki se ob sklenitvi Pogodbe nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

1.4. V teh Splošnih pogojih poslovanja uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. DEFINICIJE

2.1. V teh Splošnih pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi, zapisani z veliko začetnico, naslednji pomen, razen če iz konteksta besedila izhaja drugače:

 • Datum prejema: ima pomen, kot določen v točki 10.2 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Delovni dan: pomeni vsak dan, ki ni sobota, nedelja, praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji;
 • Dvomesečni paket: ima pomen, kot določen v točki 4.4.1 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Dvomesečni paket s programom: ima pomen, kot določen v točki 4.4.2 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Polletni paket s programom: ima pomen, kot določen v točki 4.4.3 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Enoletni paket s programom: ima pomen, kot določen v točki 4.4.4 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Kasnejši paket: ima pomen, kot določen v točki 5.5 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Pogodba: pomeni pogodbo, ki jo skleneta Potrošnik in Ponudnik na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Ponudnik: pomeni družbo z omejeno odgovornostjo Cemio Switzerland s.r.o., s sedežem v Pragi, Češka Republika in poslovnim naslovom Pod višňovkou 1662/27, 140 00 Praha, Češka Republika, z matično številko 27944905, v davčni register Republike Slovenije vpisana z davčno številko SI35487984;
 • Potrošnik: pomeni polnoletno in poslovno sposobno fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja Produkt za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti;
 • Prevoznik: pomeni izvajalca univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji ali kateregakoli izvajalca poštne storitve v Republiki Sloveniji, ki po naročilu Ponudnika dostavi Potrošniku Produkt ali drugo pošiljko;
 • Produkt: ima pomen, kot določen v točki 3.1 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Prvi paket: ima pomen, kot določen v točki 5.4 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Spor: ima pomen, kot določen v točki 14.2 Trajni nosilec podatkov: pomeni nosilec podatkov, ki Potrošniku omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo;

3. PRODUKT

3.1. Produkt je živilo za posebne zdravstvene namene za prehransko uravnavanje težav s povečano prostato »PRORED3«: naravna rešitev z dokazanimi učinki  7 najučinkovitejših rastlinskih izvlečkov z vsega sveta, vključno z afriško slivo (Pygeum africanum). Švicarski izdelek PRORED3 - edini izdelek v Sloveniji s 3 učinki v 1 kapsuli – za prostato, potenco in vitalnost. PRORED3 vsebuje 200 mg izvlečka afriške slive, zaradi česar je najmočnejši izdelek z vsebnostjo afriške slive na trgu. PRORED3 vsebuje 7 rastlinskih izvlečkov z vsega sveta, ki delujejo proti simptomom benigne hiperplazije prostate (BHP). Osnovo sestavljajo naslednje klinično dokazane snovi:

- afriška sliva, pri simptomih BHP,

- maca – rastlina iz Peruja, ki se uporablja pri težavah s potenco v povezavi z BHP,

- sibirski ženšen, ki pomaga pri duševnem in fizičnem stresu, povezanem z BHP.

Zadostuje samo ena kapsula dopolnila PRORED3 na dan. Kapsule PRORED3 so majhne in jih je preprosto pogoltniti. Za optimalen učinek je treba dopolnilo jemati dlje časa. Prostata z leti raste, zato je za rešitev težave potreben tudi čas.

3.2. Ena kapsula Produkta, ki zaradi svoje sestave in edinstvene oblike omogoča enostavno požiranje, vsebuje:

Sestavine v eni kapsuli Vsebina ustreza V 100 g
Afriška sliva (Pygeum africanum) – izvleček iz lubja 3 : 1-200 mg 600 mg 54,6 g
Maca (Lipidium meyenii) korenina - 25 mg 25 mg 6,8 g
Sibirski ženšen (Eleutherococcus senticosus) – izvleček iz korenine 10 : 1 - 10 mg 100 mg 2,7 g
Soja (Glycine max) - izvleček iz semen 5 : 1 - 10 mg 50 mg 2,7 g
Evkomija (Eucommia ulmoides) – izvleček iz lubja 3 : 1 - 10 mg 30 mg 2,7 g
Kitajska kustovnica (Lycium chinense) – izvleček 1 : 1 - 10 mg 10 mg 2,7 g
Navadni lan (Linum usitatissimum)  izvleček iz lubja 4 : 1 – 10 mg 40 mg 2,7 g

Ovoj kapsule (želatina), barvila (titanov dioksid, železov oksid), sredstva proti strjevanju
(magnezijev stearat, silicijev dioksid).

Pomembno obvestilo:

Živilo za posebne zdravstvene namene uporabljajte pod nadzorom zdravnika. Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane. Za prehransko uravnavanje težav s povečano prostato in simptomom spodnjih sečil. Ni za parenteralno uporabo. Hraniti izven dosega otrok.

Hranilne vrednosti:

V kapsuli: energija: 8 kcal, beljakovine: 72 mg, oglijkovi hidrati: 46 mg, od tega sladkorji 0 mg, maščobe: 198 mg, vlaknine: 6,5 mg, natrij: 12,5 mg
V 100 g: energija: 2186 kcal, beljakovine: 19,7 g, oglijkovi hidrati: 12 mg, od tega sladkorji 0 mg, maščobe: 54,1 g, vlaknine: 1,8 g, natrij: 3,4 g

Skladiščenje:

Hraniti v suhem prostoru s temperaturo od 10 do 25 °C. Možno je kratkotrajno skladiščenje pri temperaturah od 0 do 40 °C.

3.3. Podrobnejši podatki o Produktu so Potrošniku na voljo na spletni strani Ponudnika www.prored3.si.

4. NAROČILO

4.1. Potrošnik lahko naročilo za nakup Produkta in sklenitev Pogodbe odda elektronsko prek spletne strani www.prored3.si ali s telefonskim klicem na kontaktno številko Ponudnika 08 200 7771.

4.2. Če je Ponudnik pri izvajanju trženjskih aktivnosti stopil v kontakt s Potrošnikom in mu pri tem ponudil naročilo oziroma sklenitev Pogodbe, se šteje, da je Potrošnik naročilo dal s sprejemom Ponudnikove ponudbe.

4.3. Pri oddaji naročila prek spletne strani bo Ponudnik zagotovil, da bo Potrošnik primerno obveščen o nastopu obveznosti plačila. Potrošnik bo izrecno potrdil, da se z oddajo naročila strinja s plačilom, funkcija, ki sproži oddajo naročila, pa bo ustrezno označena.

4.4. Potrošnik ima pravico do izbire načina prejemanja Produkta:

 • 4.4.1. enkratna dobava Produkta v količini, ki zadostuje za dvomesečno terapijo (»Dvomesečni paket«), ali
 • 4.4.2. periodična dobava Produkta v količini, ki zadostuje za terapijo v krajšem časovnem obdobju, praviloma v obdobju dveh mesecev (»Dvomesečni paket s programom«)
 • 4.4.3. periodična dobava Produkta v količini, ki zadostuje za terapijo v daljšem časovnem obdobju, praviloma v obdobju šest mesecev oziroma polletno terapijo (»Polletni paket s programom«),
 • 4.4.4. periodična dobava Produkta v količini, ki zadostuje za terapijo v daljšem časovnem obdobju, praviloma v obdobju dvanajst mesecev oziroma enoletno terapijo (»Enoletni paket s programom«).

4.5. Če Potrošnik izrecno ne izjavi drugače, se šteje, da je naročil Dvomesečni paket s programom.

4.6. Oddano naročilo Potrošnika zavezuje.

4.7. Z oddajo naročila Potrošnik izrecno izjavlja, da je prejel, si prebral in v celoti sprejema te Splošne pogoje poslovanja, ki so Potrošniku ves čas dosegljivi na spletnem naslovu www.prored3.si.

4.8. Potrošnik lahko kadarkoli pri Ponudniku naroči dodatne količine Produkta v skladu z vsakokrat veljavno ponudbo Ponudnika.

5. POGODBA

5.1. Pogodba je sklenjena, ko se Potrošnik in Ponudnik sporazumeta o njeni vsebini. Šteje se, da sta se Ponudnik in Potrošnik sporazumela o vsebini Pogodbe v trenutku, ko Ponudnik prejme popolno naročilo Potrošnika.

5.2. Ponudnik bo v razumnem času po sklenitvi Pogodbe, vendar pred prvo dostavo Produkta, Potrošniku zagotovil potrdilo o sklenjeni Pogodbi na Trajnem nosilcu podatkov. Če je Pogodba sklenjena na podlagi naročila prek spletne strani, Ponudnik zagotovi potrdilo o sklenjeni Pogodbi po elektronski pošti na elektronski naslov Potrošnika, če ga je Potrošnik navedel v naročilu. Na zahtevo Potrošnika bo Ponudnik Potrošniku v razumnem roku posredoval izvod Pogodbe v pisni obliki.

5.3. Ponudnik lahko ob prejemu Potrošnikovega naročila zavrne sklenitev Pogodbe, če ugotovi, da Potrošnik ne izpolnjuje pogojev za sklenitev Pogodbe ali da Pogodbe pod pogoji iz ponudbe ne bo mogel izvesti.

5.4. Po sklenitvi Pogodbe bo Ponudnik Potrošniku na naslov, ki ga je Potrošnik posredoval ob naročilu, poslal brezplačen Produkt v količini, ki zadostuje za enomesečno terapijo (»Prvi paket«); Potrošnik ob povzetju plača le poštnino v znesku 2,00 EUR.

5.5. Pred potekom enega meseca od sklenitve Pogodbe bo Potrošnik prejel Produkt v količini, ki zadostuje za dvomesečno oziroma polletno oziroma enoletno terapijo (»Kasnejši paket«); Ponudnik bo Potrošniku samodejno, brez posebnega naročila Potrošnika, ves čas trajanja Pogodbe v primernih časovnih razmakih pošiljal Kasnejše pakete. Potrošnik izrecno in nepreklicno izjavlja, da so vse pošiljke Kasnejšega paketa Produkta naročene na podlagi Pogodbe, in soglaša, da mu Ponudnik pošilja Kasnejše pakete v primernih časovnih intervalih brez posebnega (dodatnega) naročila Potrošnika.

5.6. Ponudnik bo Potrošniku pošiljal Kasnejše pakete Produkta v takšnih časovnih razmakih, da bo Potrošnik v času trajanja Pogodbe razpolagal s Produktom v količini, primerni za nemoteno terapijo. Praviloma bo Ponudnik Potrošniku Kasnejše pakete pošiljal vsaka dva meseca, če je naročil Dvomesečni paket s programom oziroma vsakih šest mesecev, če je naročil Polletni paket s programom oziroma vsakih dvanajst mesecev, če je naročil Enoletni paket s programom.

5.7. Če Potrošnik v skladu s točko 4.4.1 teh Splošnih pogojev poslovanja Ponudniku naroči polletno ali enoletno zalogo Produkta v obliki Polletnega paketa s programom oziroma Enoletnega paketa s programom, mu Ponudnik v roku enega meseca od sklenitve Pogodbe z enkratno Pošiljko pošlje Produkt v količini, ki zadostuje za polletno terapijo oziroma za enoletno terapijo. Če se veljavnost Pogodbe v skladu s točko 5.9 teh Splošnih pogojev poslovanja podaljša, Ponudnik Potrošniku pravočasno in pred iztekom pol leta znova pošlje Polletni paket oziroma Enoletni paket. Pred prejemom nove pošiljke Produkta pa lahko Potrošnik Ponudniku sporoči, da želi spremeniti paket. Sprememba paketa je za Potrošnika brezplačna.

5.8. Za prejeti Produkt bo Potrošnik plačal kupnino po vsakokrat veljavnem ceniku Ponudnika ter v skladu s točkami 7.1 do 7.5 teh Splošnih pogojev poslovanja.

5.9. Pogodba se sklene za določen čas enega (1) leta od dneva sklenitve Pogodbe. Po poteku tega časa se veljavnost Pogodbe podaljšuje za eno (1) leto, razen če Potrošnik najkasneje en (1) mesec pred iztekom veljavnosti Pogodbe Ponudniku izjavi, da podaljšanja Pogodbe ne želi. V slednjem primeru Pogodba preneha veljati z iztekom časa, za katerega je sklenjena.

5.10. Če Potrošnik odpove Pogodbo ali Pogodba zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, preneha veljati, Potrošnik pa kasneje znova odda novo naročilo, je Potrošnik do Prvega paketa upravičen le, če je med dnem prenehanja veljavnosti prejšnje Pogodbe in oddajo novega naročila preteklo najmanj eno (1) leto.

6. DOSTAVA

6.1. Ponudnik bo Produkt Potrošniku praviloma dostavil z nepriporočeno pošiljko prek Prevoznika. Izjemoma, če Ponudnik ugotovi, da je to primerno, bo Ponudnik Produkt Potrošniku dostavil s priporočeno pošiljko ali na drug način, ki bo po presoji Ponudnika primeren.

6.2. Potrošnik lahko od Ponudnika pisno zahteva, da mu Produkt dostavi na kakršenkoli drug način.

6.3. Stroške dostave Produkta Potrošniku nosi Ponudnik.

6.4. Ne glede na določilo prejšnje točke je Potrošnik dolžan plačati vse stroške dostave, če Potrošnik od Ponudnika v skladu s točko 6.2 teh Splošnih pogojev poslovanja zahteva, da mu Produkt dostavlja na določen način, ta način dostave pa je za Ponudnika manj ugoden. Ponudnik je dolžan Potrošniku v primernem roku, vendar pred odpremo pošiljke s Produktom na zahtevani način, sporočiti stroške dostave, ki jih bo dolžan plačati Potrošnik.

7. PLAČILO

7.1. Kupnina je odvisna od izbranega paketa. Kupnino za Produkt določi Ponudnik v lastnem ceniku, ki je objavljen na Ponudnikovi spletni strani www.prored3.si. Tako določena kupnina vključuje DDV in stroške dostave; stroški dostave niso vključeni le v primeru iz točke 6.4 teh Splošnih pogojev poslovanja.

7.2. Kupnino (oziroma v primeru Prvega paketa, strošek dostave) je dolžan Potrošnik plačati v roku štirinajstih (14) dni od Datuma prejema. V primeru zamude s plačilom je Ponudnik upravičen do plačila zakonskih zamudnih obresti po predpisani obrestni meri.

7.3. Potrošnik bo kupnino plačal na podlagi računa, priloženega prejetemu Produktu, z bančnim nakazilom na transakcijski račun Ponudnika. Ponudnik lahko po lastni presoji in z namenom Potrošniku olajšati plačilo računu priloži predizpolnjen plačilni nalog UPN, Potrošnik pa je kupnino dolžan plačati v postavljenem roku tudi, če plačilni nalog računu ni bil priložen.

7.4. Ne glede na določila prejšnje točke lahko Ponudnik po lastni presoji ali na podlagi prošnje Potrošnika pošlje Produkt tudi s plačilom po povzetju. Poštnino za Prvi paket, Polletni paket in Enoletni paket Produkta Potrošnik praviloma plača ob povzetju.

7.5. Plačilo s plačilnimi karticami, elektronskim denarjem ali s katerokoli drugo obliko plačila, ki ni izrecno navedena, ni možno.

8. LOJALNOSTNI PROGRAM

8.1. S sklenitvijo Pogodbe Potrošnik postane član Lojalnostnega programa.

8.2. S članstvom v Lojalnostnem programu Potrošnik prejme pravico prejemati Produkt v izbranem paketu, hkrati pa pridobi pravico do ugodnosti, ki jih Ponudnik nudi članom Lojalnostnega programa.

8.3. Ugodnosti za člane Lojalnostnega programa in pogoje, pod katerimi člani Lojalnostnega programa te ugodnosti lahko koristijo, določi Ponudnik. Ponudnik ugodnosti za člane Lojalnostnega programa in pogoje za njihovo koriščenje določi na svoji spletni strani www.prored3.si.

8.4. Potrošnik – član Lojalnostnega programa lahko koristi ugodnosti, ko izpolni pogoje, ki jih za koriščenje ugodnosti določi Ponudnik.

8.5. Potrošnik ne more skleniti Pogodbe, ne da bi hkrati postal član Lojalnostnega programa, niti ne more postati član Lojalnostnega programa, ne da bi sklenil Pogodbo. Če Potrošnik odpove ali odstopi od Pogodbe oziroma če Pogodba preneha veljati, se šteje, da je Potrošnik izstopil iz Lojalnostnega programa.

9. OBVEŠČANJE

9.1. Potrošnik mora Ponudnika nemudoma obvestiti o spremembi kateregakoli podatka, pomembnega za izpolnjevanje obveznosti strank Pogodbe, vključno s, vendar ne omejeno na, spremembo osebnega imena, naslova za sprejemanje pošiljk, elektronskega naslova in telefonske številke, na katerih je Potrošnik redno dosegljiv.

9.2. Če Potrošnik opusti obvestilo iz prejšnje točke, odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala Ponudniku zaradi opustitve obvestila, hkrati pa Potrošnik sam nosi vse stroške, ki so povezani z izpolnitvijo Pogodbe.

10. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV

10.1. Potrošnik ima pravico, da v roku štirinajstih (14) dni od dneva prejema prvega paketa Produkta Ponudnika na poštni naslov, kontaktni elektronski naslov info@prored3.si ali kontaktno telefonsko številko 08 200 7771 obvesti, da odstopa od Pogodbe, pri čemer Potrošniku ni treba navesti razlogov za takšno odločitev. Če Potrošnik v enakem roku Ponudniku vrne prejete izdelke, se šteje, da je Potrošnik Ponudnika obvestil o odstopu od Pogodbe. Potrošnik lahko Ponudnika o svojem odstopu od Pogodbe obvesti na katerikoli način, iz katerega nedvoumno izhaja Potrošnikova volja po odstopu od Pogodbe. Šteje se, da je Potrošnik pravočasno dal odstopno izjavo, če izjavo pošlje v roku, določenem za odstop od Pogodbe.

10.2. Ne glede na določbo točke 10.1 lahko Potrošnik odstopi od Pogodbe tudi z uporabo obrazca za odstop od Pogodbe, ki ga Potrošnik izpolnjenega in podpisanega v roku, določenem v točki 10.1, pošlje na naslov Cemio Switzerland, s.r.o., Poštni predal 146, Cesta v Mestni log 81, 1001 Ljubljana.

10.3. Šteje se, da je Potrošnik prejel Produkt tistega dne, ko Produkt preide v neposredno posest Potrošnika ali katerekoli osebe v Potrošnikovem imenu in za Potrošnikov račun, razen Prevoznika. Če je pošiljka s Produktom Potrošniku poslana z navadno (nepriporočeno) pošto, se šteje, da je Potrošnik Produkt prejel najkasneje četrti (4.) Delovni dan po oddani pošiljke na pošto (»Datum prejema«).

10.4. Če Potrošnik odstopi od Pogodbe v skladu s točko 10.1, ga bremeni le strošek vračila Produkta Ponudniku.

10.5. Prejeti Produkt mora Potrošnik vrniti Ponudniku v roku štirinajstih (14) dni od dne, ko je Potrošnik Ponudnika obvestil sporočila o odstopu od Pogodbe. Vse izdelke je Potrošnik dolžan Ponudniku vrniti nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Potrošnik. Izdelke je dolžan Potrošnik vrniti na naslov Cemio Switzerland, s.r.o., Poštni predal 146, Cesta v Mestni log 81, 1001 Ljubljana.

10.6. Potrošnik nima pravice do odstopa od Pogodbe, Ponudnik pa ne bo sprejel vračila Produkta, če bodo na Produktu vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti če je pri zapečateni embalaži pečatnik (npr. originalna nalepka) odlomljen ali poškodovan.

10.7. V primerih, ki so opredeljeni v tej točki 10.7, Potrošnik obdrži pravico do odstopa od Pogodbe, vendar pa Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti Produkta:

 • 10.7.1. če je embalaža odprta ali poškodovana;
 • 10.7.2. če je Potrošnik pri vračilu blaga nepravilno in/ali neprimerno zaščitil Produkt za transport in bi zaradi tega lahko prišlo do poškodb Produkta ali njegove embalaže;
 • 10.7.3. če je Produkt poškodovan zaradi nepravilnega in/ali neprimernega ravnanja pri Potrošniku.

10.8. Na podlagi pisnega poziva Ponudnika je Potrošnik dolžan Ponudniku povrniti škodo, ki je slednjemu nastala zaradi zmanjšanja vrednosti Produkta skladno s točko 10.7, v roku, ki ga v pisnem pozivu določi Ponudnik in ki ne more biti krajši od osmih (8) dni od Potrošnikovega prejema takšnega poziva.

10.9. Če je Potrošnik Ponudniku za prejeti Produkt karkoli plačal, bo Ponudnik Potrošniku nemudoma, vendar najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od dneva prejema sporočila o odstopu do Pogodbe, prejeto plačilo vrnil na Potrošnikov osebni transakcijski račun oziroma na drug način, kot ga bosta dogovorila Potrošnik in Ponudnik. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega Produkta ali dokler Potrošnik ne predloži dokaza, da je Produkt poslal nazaj Ponudniku, kar nastopi prej.

10.10. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od Pogodbe nosi Potrošnik.

11. ODPOVED POGODBE

11.1. Potrošnik lahko Pogodbo kadarkoli odpove s 15-dnevnim odpovednim rokom.

11.2. Potrošnik Pogodbo odpove z elektronskim sporočilom na elektronski naslov info@prored3.si ali s klicem na telefonsko številko 08 200 7771. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po dnevu, ko Ponudnik prejme Potrošnikovo odpoved Pogodbe.

11.3. Po odpovedi Pogodbe je Potrošnik dolžan plačati kupnino za prejeti in dotlej še ne plačani Produkt. Potrošnik zaradi odpovedi Pogodbe ni upravičen do vračila plačane kupnine, niti ni dolžan vrniti prejetega Produkta.

11.4. Če Potrošnik ob oddaji naročila ni polnoleten in/ali poslovno sposoben za sklenitev Pogodbe, ima Ponudnik pravico odstopiti od Pogodbe brez odpovednega roka. Enako pravico ima Ponudnik tudi, če Potrošnik kljub opominu Ponudnika ne poravna svojih zapadlih obveznosti do Ponudnika.

12. REKLAMACIJE

12.1. Če prejeti Produkt nima lastnosti in odlik, ki jih je Ponudnik izrecno obljubil, oziroma je Ponudnik Potrošniku poslal Produkt v napačni količini, obliki ipd., ali če se prejeti Produkt kakorkoli razlikuje od naročila, lahko Potrošnik Produkt reklamira z obvestilom na kontaktni elektronski naslov info@prored3.si ali kontaktno telefonsko številko 08 200 7771. Ob reklamaciji mora Potrošnik navesti številko naročila, datum prejema Produkta, opis reklamacije in reklamacijski zahtevek ter morebitne druge podatke, ki bi jih od Potrošnika zahtevala pooblaščena oseba Ponudnika.

12.2. Potrošnik mora prejeti Produkt reklamirati v dveh mesecih od dneva, ko odkrije napako na Produktu. Ponudnik ne odgovarja za napake na Produktu, ki se pokažejo po poteku dveh let od Datuma prejema Produkta.

12.3. Potrošnik mora na zahtevo Ponudnika Produkt nemudoma poslati Ponudniku, Produktu pa mora priložiti še kopijo računa ter vso spremljajočo dokumentacijo, ki jo zahteva Ponudnik.

12.4. Z reklamacijskim zahtevkom lahko Potrošnik zahteva znižanje kupnine v sorazmerju s pomanjkljivostjo, zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

12.5. Ponudnik bo na prejeti reklamacijski zahtevek odgovoril v roku osmih (8) dni od dneva prejema zahtevka. Če bo Ponudnik ugotovil, da je reklamacijski zahtevek neutemeljen, bo v navedenem roku o tem obvestil Potrošnika in mu vrnil prejeti Produkt; če pa bo Ponudnik reklamacijskemu zahtevku ugodil, pa bo v tem roku odpravil napako.

12.6. Ponudnik sme zavrniti reklamacijo zlasti:

 • 12.6.1. če ima vrnjeni Produkt vidne poškodbe, pa taka poškodba ni bila predmet reklamacije;
 • 12.6.2. če Potrošnik Ponudniku Produkt pošlje z odkupnino.

12.7. Morebitno odstopanje izgleda Produkta ali njegove embalaže od upodobitve na fotografijah, objavljenih na Ponudnikovi spletni strani ali v kakršnemkoli promocijskem materialu v katerikoli obliki, ni razlog za reklamacijo.

13. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

13.1. S sklenitvijo Pogodbe Potrošnik izrecno soglaša z obdelavo Potrošnikovih osebnih podatkov na način, kot je to določeno v Ponudnikovi Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani. Politika zasebnosti se šteje za sestavni del teh Splošnih pogojev.

14. MERODAJNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

14.1. Za te Splošne pogoje poslovanja, kot tudi vsa pravna razmerja, ki iz teh Splošnih pogojev poslovanja izhajajo, se uporablja pravo Republike Slovenije.

14.2. Ponudnik in Potrošnik bosta vse spore, nesoglasja ali terjatve, ki izvirajo iz Pogodbe ali so z njo povezani (»Spor«), poskušala rešiti mirno. Če mirna rešitev ne bo mogoča, bo o Sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

14.3. Ne glede na določilo točke 14.2 teh Splošnih pogojev poslovanja lahko Potrošnik vsak Spor predloži v reševanje pristojnemu izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v skladu z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/15, »ZIsRPS«) ter Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2014 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 63, »Direktiva«). Na podlagi Uredbe št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 202, »Uredba«) je Evropska komisija pripravila Evropsko platformo za spletno reševanje sporov (Platforma SRS), s katerim je Evropska komisija potrošnikom omogočila lažji dostop do izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Če je Pogodba sklenjena na podlagi Potrošnikovega naročila, oddanega elektronsko prek Ponudnikove spletne strani www.cemiogams.si lahko Potrošnik začne postopek izvensodnega reševanja Spora tudi z oddajo zahtevka prek Platforme SRS. Ob upoštevanju, da nihče od registriranih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Republiki Sloveniji ni pristojen za reševanje takšnih sporov zoper trgovce s sedežem v drugi državi članici, ki ni Republika Slovenija, Ponudnik za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Češki inšpektorat za trgovino (Česká obchodní inspekce), Stepanska 15, 12000 Praga 1, Češka republika, elektronski naslov adr@coi.cz, spletni naslov www.coi.cz, telefon +420 296 366 360.

15. JAMSTVA IN ZAGOTOVILA POTROŠNIKA

15.1. Potrošnik zagotavlja, da so vsi podatki, posredovani Ponudniku, pravilni in resnični, ter da na nikakršen način ne bo ravnal protipravno (zlasti, vendar ne izključno, z lažnim predstavljanjem, nedovoljeno redistribucijo Produkta, kršitvijo pravic intelektualne lastnine, nepooblaščenim zbiranjem osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

15.2. Potrošnik izrecno zagotavlja, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino, povezano z elektronskim poslovanjem, izključno na lastno odgovornost. Potrošnik prav tako izrecno zagotavlja, da Produkt uporablja na lastno odgovornost in da Ponudnika ne bo imel za odgovornega za nastanek kakršnekoli škode katerikoli osebi, če Produkta Potrošnik ne bi uporabljal v skladu s Ponudnikovimi navodili.

16. KONTAKTNI PODATKI PONUDNIKA

16.1. Potrošnik lahko vsa obvestila, izjave ali naročila, določena v teh Splošnih pogojih poslovanja, posreduje Ponudniku na spodnje načine, pri čemer so vsi načini komunikacije enakovredni, če v teh Splošnih pogojih poslovanja ni drugače določeno:

 • 16.1.1. po elektronski pošti na elektronski naslov info@prored3.si ;
 • 16.1.2. s telefonskim klicem na telefonsko številko: 08 200 7771, pri čemer je Ponudnikov klicni center dosegljiv vsak Delovni dan od 8:00 do 19:00.
 • 16.1.3. po pošti na naslov: Cemio Switzerland, s.r.o., Poštni predal 146, Cesta v Mestni log 81, 1001 Ljubljana.

16.2. Klici na telefonsko številko Ponudnikovega klicnega centra 08 200 7771 se zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitve in dokazovanja izjav strank Pogodbe lahko snemajo.

16.3. Klic na telefonsko številko Ponudnikovega klicnega centra 08 200 7771 se obračuna po veljavnem ceniku Potrošnikovega telekomunikacijskega operaterja.

17. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

17.1. Ponudnik ima pravico do občasnega dopolnjevanja ali enostranske spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja. Vsaka sprememba ali dopolnitev teh Splošnih pogojev poslovanja začne veljati, ko je objavljena na Ponudnikovi spletni strani www.prored3.si.

17.2. Če Ponudnik spremeni ali dopolni te Splošne pogoje poslovanja v delu, kjer so bistveni za pogodbeno razmerje, bo o tem Ponudnik obvestil Potrošnika in mu omogočil, da v primernem roku izjavi, ali ohranja Pogodbo v veljavi pod spremenjenimi pogoji. Če Potrošnik v primernem roku, ki ga določi Ponudnik, izjavi, da ne želi ohranitve Pogodbe, Pogodba neha veljati z dnem spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Če Potrošnik v postavljenem primernem roku ne izjavi ničesar ali če izjavi, da pri Pogodbi vztraja, Pogodba ostane v veljavi pod spremenjenimi pogoji, ki se uporabljajo od dneva objave na Ponudnikovi spletni strani www.cemiogams.si.

18. KONČNE DOLOČBE

18.1. Ti Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v slovenskem jeziku, in vsi podatki o Produktu so Potrošniku v slovenskem jeziku na voljo Ponudnikovi spletni strani www.prored3.si. Ponudnik in Potrošnik v medsebojnem poslovanju na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja uporabljata slovenski jezik in si v tem jeziku izmenjujeta vse dokumente.

18.2. Vsa vsebina na strani in podstraneh Ponudnikove spletne strani www.prored3.si je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Logotip, ime strani ter slikovno gradivo in vsakršno besedilo so vse last Ponudnika ali z njim povezanih oseb. Prepovedana je uporaba vsebine in/ali slik v javne in/ali komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja Ponudnika.

18.3. Če se katerakoli določba teh Splošnih pogojev poslovanja ugotovi za nično, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb te pogodbe, če se ostale določbe teh Splošnih pogojev poslovanja lahko uporabljajo brez nične, neveljavne ali neizvršljive določbe, in če taka nična, neveljavna ali neizvršljiva določba ni bila niti pogoj niti odločilen nagib pri sprejemu teh Splošnih pogojev poslovanja.

18.4. Ti Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Ponudnik.

V Ljubljani, dne 18. 8. 2021